Xem thêm

Tin Tức

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham dự Đại hội đồng WIPO 2019 và nộp Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Kỳ họp lần thứ 59 của Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã khai mạc 10 giờ sáng nay, 30/9/2019 tại Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn một nghìn đại biểu từ 191 quốc gia thành viên. Đoàn công tác Việt Nam gồm 10 đại biểu do đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu.

Xem thêm
Sự kiện tu van
Xem thêm

Nghiên cứu

CHÍNH SÁCH NGHIÊN CỨU

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có chức năng nghiên cứu về sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động chuyên môn của mình và phục vụ hoạt động quản lý nhà nước (xây dựng chính sách, pháp luât về SHTT…)..

Xem thêm
Xem thêm

Đào tạo

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kỹ năng cũng như mở rộng kiến thức chuyên môn về bảo hộ, thực thi và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, từ đó đóng góp vào việc tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao cho hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Xem thêm

Giám định

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KH SHTT) có chức năng thực hiện giám định về sở hữu công nghiệp được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện KH SHTT được ban hành kèm theo Quyết định số 3915/QĐ-BKHCN ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm

Định giá

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) có chức năng thực hiện định giá tài sản trí tuệ(TSTT) được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1660/QĐ-BKHCN ngày 13/8/2007 và số 178/QĐ –BKHCN ngày 10.02.2010.

Xem thêm

Tra cứu

GIỚI THIỆU CHUNG

Các cơ sở dữ liệu sáng chế, nhãn hiệu, KDCN được công bố sẽ giúp cho công chúng dễ dàng tra cứu, biết đến các giải pháp công nghệ mới có thể phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nhờ đó, biết được các địa chỉ cần tiến hành đàm phán, thương lượng về các hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng (li xăng). Do vậy, thay vì phải đi nghiên cứu hoặc thiết kế từ đầu, có thể tiến hành chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp sẽ đỡ tốn kém hơn và hạn chế được nhiều rủi ro.

Xem thêm