Liên kết hữu ích
    Cập nhật ngày 17 - 10 - 2014

  Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thăm và làm việc tại Nhật Bản
  Hội thảo “Sở hữu trí tuệ trong giao dịch bảo đảm và tài chính: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam”
  Hội thảo trực tuyến “Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ”
Tin mới
Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ và một số công cụ quản trị”
Hội thảo “Sở hữu trí tuệ trong giao dịch bảo đảm và tài chính: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam”
Hội thảo trực tuyến “Kỹ thuật xác định giá trị tài sản trí tuệ”
Khảo sát tình hình Quản trị tài sản trí tuệ & nhu cầu Đào tạo nhân lực quản trị tài sản trí tuệ
Thông báo về việc áp dụng quy định pháp luật mới về nội dung giám định sở hữu trí tuệ
Hướng dẫn nộp đơn giám định
Một số hình ảnh Khóa Bồi dưỡng quản trị viên tài sản trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Văn bản pháp luật